Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve gazetelerde, Bakanlıkça, "mera, yaylak ve kışlaklarda yapılaşmayı artıracak düzenleme yapıldığı"nı iddia eden haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlere konu olan ve 6 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de yer alan hususların, meraların yapılaşmaya açılmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu tebliğde yer alan hususların, 4342 sayılı Mera Kanunu'nun geçici 3'üncü maddesinde yer alan mevcut düzenlemenin açıklanmasından ibaret olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni bir hususun düzenlenmediği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi : "Tebliğle 1 Ocak 2003'ten önce mera, yaylak ve kışlak vasfını kaybetmiş ve geri dönüşümü teknik olarak kesinlikle mümkün olmayan alanlardan, yerleşim yerleri arasında kalan kısımlara ilişkin uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlandı. Dolayısıyla bahse konu düzenlemenin, yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisi bulunmamaktadır."

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Peki, emsal kira gelir vergisi 2018 ne kadar?

Geçtiğimiz yıl evini kiraya vererek 3 bin 900 TL'nin üzerinde ve işyerini kiraya vererej 30 bin TL'nin üzerinde gelir elde eden kimseler bu yıl kira gelir vergisi mükellefi oluyor. 

Vergi mükelleflerinin 1-26 Mart tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekiyor.  

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. 

Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanıyor.

Değer artış kazancı vergisi, gayrimenkullerin satışından elde edilen gelir için ödeniyor. Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödenen bu vergiyi taşınmaza edinim tarihinden itibaren 5 sene içinde elden çıkaran kimseler ödüyor.

Geçtiğimiz sene bu şekilde satış yaparak istisnadan yüksek kazanç elde eden kimseler, 2018'de değer artış kazancı vergisi ödemekle mükellef oluyor.

Peki, değer artış kazancı vergisi 1. taksiti ne zaman başlıyor?

Değer artış kazancı vergisi için ilk taksit ödemeleri Mart ayı itibari ile başlıyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Beyannameler de yine aynı tarihte başlıyor. Beyannameler en son 26 Mart 2018 tarihinde veriliyor. Ödemeler ise 31 Mart akşamına kadar devam ediyor.

Değer artış kazancı vergisinde ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayı içerisinde yapılıyor.

Değer artış kazancı vergisi istisna sınırı 2018 nedir?

Geçtiğimiz sene evini satanların ne kadar vergi ödeyeceğini alış ve satış fiyatları ve bu tarihlerdeki enflasyon oranları belirliyor. Vergi kazancın belirlenen istisna sınırından yüksek olması halinde ödeniyor.

302 Seri No.lu Genel Tebliği ile 2018 yılı değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12 bin TL olarak tespit edildi.

Cins tashihi işlemi ile tapuda değişiklik yapılan işlem oluyor. Gerekli belgelerle tapuya müracaat edilmesi ve işlem harcının ödenmesi halinde tapuda istenen değişiklik yapılabiliyor.

Cins tashihi işlemi ile gayrimenkulün cinsi, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma getirilebiliyor.

Peki tapuda arsa yazan gayrimenkulün cinsi binaya nasıl dönüştürülür? Cins tashihi işlemi nasıl yapılır 2018? Bu işlem için hangi belgeler gerekli olur? Ne kadar harç ödemesi yapılır? 

 

Cins tashihi için istenen belgeler;

1.Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi,

2.Taşınmaz malın maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği veya temsil belgesi,

3.Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.

4.Taşınmaz mal sahibinin veya hissedarlarının bir adet 6 x 4 cm. büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.

YUKARI